document.write ("
业务指南
") document.write ("") document.write ("") document.write ("") document.write ("
 聘用合同登记办事指南
") document.write ("") document.write ("") document.write ("") document.write ("
 居住证积分管理
") document.write ("") document.write ("") document.write ("") document.write ("
 人才引进落户
") document.write ("") document.write ("") document.write ("") document.write ("
 持有《上海市居住证》人员申办户口
") document.write ("") document.write ("") document.write ("") document.write ("
 办理《照顾家庭困难调沪》夫妻分居
") document.write ("") document.write ("") document.write ("") document.write ("
 流动人员档案管理
") document.write ("") document.write ("") document.write ("") document.write ("
 宝山区博士后创新实践基地
") document.write ("") document.write ("") document.write ("") document.write ("
 宝山区优秀人才租房资助
") document.write ("") document.write ("") document.write ("") document.write ("
 职称评审
") document.write ("") document.write ("") document.write ("") document.write ("
 大学生见习基地
") document.write ("") document.write ("") document.write ("") document.write ("
 人才工作重点项目
") document.write ("") document.write ("") document.write ("") document.write ("
 外国人来华工作许可
") document.write ("
") document.write ("
") document.write ("
公告栏 
") document.write ("") document.write ("") document.write ("") document.write ("") document.write ("") document.write ("") document.write ("") document.write ("") document.write ("") document.write ("") document.write ("") document.write ("
关于21世纪人才网网站关停的公告
上海市宝山区2018年事业单位退役士兵专向招聘拟聘用工作人员公示
上海市宝山区2018上半年部分事业单位招聘拟聘用工作人员公示
宝山区2018年上半年事业单位招聘体检通知
宝山区2018年度上半年事业单位公开招聘面试通知
")